VOORWAARDEN & PRIVACY

Wanneer u deze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. BRNDRZ bv -Stayhomeshoots respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en zorgvuldig worden beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
– wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
– wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
– wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
– wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

BRNDRZ bv -Stayhomeshoots is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Bedrijfsgegevens 
Naam bedrijf: BRNDRZ.bv -Stayhomeshoots 
Website: www.stayhomeshoots.nl
Inschrijfnummer KvK: 64613402 
BTW-nummer: NL855743840B01 

Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u bij ons een bestelling doet, worden uw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer opgeslagen. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waarvoor u  specifiek hebt gevraagd, dus wanneer u een bestelling bij ons doet of wanneer u uw gegevens aanpast.

BRNDRZ bv-Stayhomeshoots verwerkt diverse soorten gegevens.
Identiteitsgegevens
Dit zijn gegevens die u invult tijdens het bestel- of registratieproces:
– naam
– adresgegevens
– Telefoonnummer
– Mobiel telefoonnummer

De bestelgegevens gebruiken we om uw bestelling te verwerken en de fotograaf zo snel mogelijk bij u in te plannen. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets is veranderd en zodat we contact met u kunnen opnemen om de fotoshoot door te nemen. Het e-mailadres dat u hier invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Wij zullen de gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Betalingsgegevens
Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen uw betaalwijze waarbij er een keuze is uit:

Betalingsverzoek of een overboeking.

Uiteraard worden bankgegevens niet door ons opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd. Voorwaarde is echter wel dat de betaling voorafgaand aan de fotoshootvolledig is voldaan.

Verkeersgegevens
BRNDRZ bv-stayhomeshoots gebruikt geen cookies en registreert geen IP-adres*. Ook maken wij geen gebruik van Cookies.
* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina’s via Internet naar de juiste computer te sturen. 
** Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van je surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.
Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Dat zou bijvoorbeeld de fotograaf kunnen zijn of het bedrijf dat de foto’s voor u gaat afdrukken indien u dit wenst. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven.

Wij werken in deze samen met Nationaal Ouderenfonds die deze informatie en de foto’s alleen gebruikt ten aanzien van deze actie. Indien wij gebruik willen maken van de foto’s voor andere doeleinden zal hier vooraf nadrukkelijk toestemming voor worden gevraagd middels een separaat Quitclaim formulier.

Doelen en gegevensverwerking
Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) BRNDRZ bv-Stayhomeshoots je gegevens verzamelt. BRNDRZ bv-Stayhomeshoots heeft gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van je gegevens.
Identiteits- en betalingsgegevens verwerken we voor administratieve doeleinden, zoals:
– het verwerken van uw bestelling
– de bezorging van uw bestelling op het door u gekozen afleveradres
– de betaling van uw bestelling


Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie- en retourtermijn. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar voor statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar).Doorlinken via onze website
De website van BRNDRZ bv-Stayhomeshoots kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder ons beheer vallen. Bijvoorbeeld naar het Nationaal Ouderenfonds. BRNDRZ-Stayhomeshoots is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van BRNDRZ-Stayhomeshoots met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Rechten van bezoekers en onze klanten
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Ook kun u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. 

Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft BRNDRZ-Stayhomeshoots verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens je bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, via onderstaande gegevens contact met ons op.
BRNDRZ-Stayhomeshoots kan tussentijds deze privacy verklaring aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.

Hier vind u gegevens over BRNDRZ-Stayhome shoots indien u contact met ons op wilt nemen. Op het volgende e-mailadres: pam@stayhomeshoots.nl telefoonnummer: +31 6525240419 

 Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-04-2019.